Personalia

Po zawirowaniach związanych z odnowieniem profesji zakonnej, z inauguracją, z uroczystościami świętego N. O. Franciszka, Seminarium weszło we właściwy sobie rytm roku akademickiego. Ten rok rozpoczęło 31 braci. Na klerykacie obecnych jest 28, zaś na junioracie 3. Jako seminarium międzyprowincjalne zrzesza braci z trzech polskich prowincji: z prowincji warszawskiej – 19, z gdańskiej – 11 oraz 1 brata z prowincji krakowskiej.

Nowy rok akademicki to również nowe twarze. Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty o. Piotra Żurkiewicza oraz br. Sławomira Rykałę. Funkcję furtiana w miejsce brata Sławomira przejął przybyły z Watykanu br. Józef Jankowski. Wspólnota została zasilona również przez „świeżą krew”. 17 września w Smardzewicach 4 nowicjuszy złożyła swoje pierwsze śluby zakonne. Teraz braci neoprofesów witamy na pierwszym roku.

    Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami zarządu oraz poszczególnych kursów na naszych podstronach.

www.seminariumfranciszkanskie.pl/zarzad

www.seminariumfranciszkanskie.pl/klerycy