Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwie zmartwychwstał!

Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odnowił całe stworzenie. Ukazał nam tym samym, że i my mamy zmartwychwstać i mieć pełny udział w Królestwie Pana Boga. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest odrodzenie duchowe, pociąganie innych do Chrystusa poprzez własny przykład i odpowiedzenie miłością na Miłość.

Jako wspólnota franciszkańskiego seminarium życzymy, aby w tym dążeniu wspomagała nas łaska Zmartwychwstałego i wstawiennictwo Jego Niepokalanej Matki.