Pan Alex Danzig o Holocauście.

Dnia 17 kwietnia gościliśmy w naszym Seminarium Pana Alexa, który jest Żydem polskiego pochodzenia. W 1959 roku, kiedy miał 9 lat, wyemigrował wraz z rodziną do Izraela i zamieszkał w kibucu Nir Oz, które położone jest w zachodniej części pustyni Negev.

Pan Alex Danzig przyjechał do nas wraz z panem Olgierdem Neumannem oraz z panią prof. dr hab. Krystyną Radziszewską, która jest pracownikiem naukowym, m.in. pracuje w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Pani Profesor uhonorowana jest wieloma nagrodami za badania na Holocaustem. Ponadto posługuje jako wykładowca lektoratu z języka niemieckiego w naszym Seminarium.  

Nasz główny gość z Izraela podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami dotyczącymi relacji polsko-żydowskich, przybliżył nam historię Holocaustu oraz przedstawił argumenty, dlaczego należy podtrzymywać pamięć o bohaterach wojennych, którzy ratowali Żydów. Niezwykle ważne było dla nas spostrzeżenie pana Alexa dotyczące próby odnalezienia odpowiedzi na pytania:   

– Kim byli ci, którzy ponieśli śmierć w obozach zagłady i w gettach?  

– W jaki sposób mówimy o ofiarach wojny? 

– Jak doszło do brutalnej, totalnej śmierci niewinnych ludzi w czasie II wojny światowej? 

– Czy człowiek może być bezradny wobec zagłady tak wielkiej liczby ludzi?  

Cenne dla nas było spostrzeżenie, że nie wolno zdehumanizować człowieka, gdyż to prowadzi tylko do zagłady. Zachęcamy do zapoznania się z filmem biograficznym pt. „Czytając Sienkiewicza na pustyni Negev”, w którym Alex Danzig opowiada o swoim ciekawym życiu.  

Dziękujemy naszym gościom za  bardzo wartościowe spotkanie.