Ojciec diakon Eugeniusz

        W dniu dzisiejszym, 10 III br., w naszym Seminarium miała miejsce podniosła uroczystość: br. Eugeniusz Hołub z rąk ks. abpa seniora Władysława Ziółka przyjął święcenia diakonatu. Zgromadziła ona przybyłą z Iwieńca na Białorusi, skąd pochodzi br. Eugeniusz, rodzinę, bliskich przyjaciół, a także współbraci z Polski i Białorusi. Wcześniej, podczas południowej Modlitwy z Liturgii Godzin, br. Eugeniusz złożył wyznanie wiary, które w imieniu Ojca Prowincjała przyjął Ojciec Rektor.

       Msza święta z obrzędem święceń rozpoczęła się w naszej seminaryjnej kaplicy o godz. 17.00. Podczas wygłoszonej homilii Ks. Arcybiskup nawiązał do czytań liturgicznych, w których usłyszeliśmy słowa z Księgi Kapłańskiej: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Komentując je, Arcybiskup powiedział, że nie mamy porównywać się z żadnym człowiekiem, lecz punktem odniesienia ma być dla nas Bóg. Z pewnością naśladowanie Stwórcy przerasta siły człowieka, jednak dla Boga nie ma nic nie możliwego. Zwłaszcza przez przykazania mamy stawać się świętymi. „I tu dostrzegamy wspaniałą definicję diakona, który jest wezwany do bycia świętym przez naśladowanie Boga w miłości” – podsumował Ksiądz Arcybiskup. Podczas podziękowań nowo-wyświęcony diakon dziękując każdemu za przybycie nie krył wzruszenia i radości. W nawiązaniu do homilii, „świętości życia” życzył o. dk. Eugeniuszowi ojciec Prowincjał Wiesław Pyzio. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzili się w refektarzu na wspólnej kolacji.

       Br. Eugeniusz w tym roku ukończył studia, zdając 25 lutego egzamin ex universa theologia. W najbliższych dniach uda się na swą pierwszą placówkę. Już nie długo w Krakowie święcenia diakonatu przyjmie br. Rafał Antoszczuk. Otoczmy tych naszych braci modlitewną pamięcią.