Odpust za zmarłych

Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów. (Katechizm Kościoła katolickiego 1498)

Na początku listopada często słyszymy o odpuście, który możemy zyskać za zmarłych w czasie oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych (tzn. w dniach od 1 do 8 listopada). Aby go uzyskać należy nawiedzić pobożnie cmentarz, odmówić „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” w intencjach Ojca Świętego, być w stanie łaski uświęcającej i nie mieć przywiązania do żadnego grzechu. Więcej na temat odpustów można przeczytać tutaj.

Niestety widać zanik praktyki uzyskiwania odpustów, dlatego tym bardziej zachęcamy to odrobiny wysiłku. I możemy być pewni, że dusza, która może dzięki naszej modlitwie szybciej dostanie się do nieba, będzie naszą orędowniczką u Boga, a dobrze jest mieć takiego przyjaciela.