Odpust w łódzkim seminarium

13 listopada to w łódzkim seminarium diecezjalnym dzień odpustu związany z ich kaplicą pw. św. Stanisława Kostki. Jak co roku wszystkie seminaria z terenu metropolii łódzkiej spotkały się w gmachu WSD. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem nowego pasterza archidiecezji JE ks. abp. Grzegorz Rysia (jego ingres, w którym również braliśmy udział odbył się 4 listopada). W homilii, którą do nas wygłosił powiedział m.in.: Maryja i Józef poprowadzili Jezusa od przeżywania liturgii do doświadczenia tajemnic Bożych, we własnym życiu. Jest to przejście od liturgii do życia. Przeżywasz Paschę, ale ona nie jest celem samym w sobie! Liturgia nie zatrzymuje na sobie, ale prowadzi do doświadczenia paschalnego w życiu. Do tego, żebyś nie tylko mógł widzieć to na ołtarzu, tylko abyś w życiu doświadczył co znaczy, że Pan cię wyprowadza ze śmierci do życia, z niewoli do wolności, z grzechu do świętości. Pascha jest tym, co dyscyplinuje nasze życie, a nie tylko liturgicznym obrzędem. Zwrócił także uwagę na to, że w dzisiejszym duszpasterstwie ogromny nacisk kładzie się na przygotowanie do kolejnych sakramentów. – Natomiast biada komuś, kto myśli, że życie sprowadza się tylko do liturgii i do jej odprawiania. Kościół, to jest też ewangelizacja i cały szereg innych rzeczy – wskazał abp Ryś.

Po mszy udaliśmy się na agapę, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z klerykami z Łodzi oraz Łowicza, ich wykładowcami i zarządem, a także z Księdzem Arcybiskupem.

Tradycyjnie spotkanie zakończyło się rozgrywkami halowej piłki nożnej. Do Łagiewnik wróciliśmy z bilansem dwóch zwycięstw i porażek.

One Comment on “Odpust w łódzkim seminarium”

Comments are closed.