Odpust św. Antoniego

Święty Antoni wielkim świętym jest! To rzecz oczywista. Któż z nas nie kojarzy figurki bądź obrazu ubogiego franciszkanina z Dzieciatkiem Jezus na ręce oraz księgą Pisma św. bądź chlebem? W łagiewnickim sanktuarium odbiera On szczegolną cześć, to też odpust 13 czerwca oraz jego „przedłużenie” w niedzielę 17 czerwca zgromadził liczne rzesze wiernych. Również bracia klerycy uczestniczyli w uroczystościach odpustowych, czynnie angażując sie w przygotowanie asyst i procesji zarówno w środę, jak i w niedzielę. Należy nadmienić również, iż św. Antoni jest także patronem naszego Seminarium. Toteż w tym czasie sesji egzaminacyjnej szczególnie przyzywamy jego wstawiennictwa…