Odnowienie ślubów zakonnych

Od 23-28 września nasi bracia z kursów II, III, i IV odbywali swoje rekolekcje przed odnowieniem profesji zakonnej.Poprowadził je o. Rafał Zarzycki, Mistrz Postulatu. Rekolekcje rozpoczeliśmy Eucharystia podczas której odśpiewaliśmy hymn do Ducha Świętego. Myślą przewodnią naszych rozważań były słowa z Pisma Świętego: ,,Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo” Przez cały ten czas obowiązywało milczenie, abyśmy mogli lepiej wejść w te treści które Bóg przez o. Rafała chciał nam przekazać. Nasze pięciodniowe rozważania zakończyły się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył o. Wiesław Pyzio, prowincjał prowincji Warszawskiej. Podczas niej bracia odnowili swoje śluby zakonne.

W sobotę 26 września byliśmy w Częstochowie na spotkaniu młodych osób konsekrowanych. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem w katedrze. Potem udaliśmy się procesyjnie na Jasną Górę gdzie odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego Abp Celestino Migliore. Po niej udaliśmy się na wspólną agape gdzie mogliśmy się spotkać i porozmawiać z osobami z innych zakonów.

Bardzo dziękujemy o. Rafałowi za ten czas rekolekcji, za wygłoszone konferencje i homilie oraz życzymy aby Bóg błogosławił w życiu kapłańskim i zakonnym a Niepokalana wypraszała wszelkie potrzebne dary i łaski.