Obrzęd kandydatury

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego pięciu naszych braci wobec Kościoła wyraziło chęć przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Obrzęd kandydatury oficjalne potwierdza rozeznanie powołania danej osoby. Po dopuszczeniu do święceń przez odpowiedniego przełożonego, kandydat przed wspólnotą wiernych wyraża chęć przyjęcia święceń.

Braciom, którzy dzisiaj przed o. Wiesławem Pyzio i zgromadzonymi braćmi wyrazili tę chęć życzymy dobrego przygotowania się do święceń diakonatu.