o. Benigny Leon Dyczewski

W niedzielny wieczór do naszego Seminarium przybył o. prof. dr hab. Benigny Leon Dyczewski, który zgodnie z decyzją Ojca Prowincjała będzie mieszkał w Łagiewnikach. Jest Profesorem zwyczajnym od 1994r. Przeprowadził się do nas z Lublina, gdzie mieszkał i pracował blisko 50 lat. O. Benigny ur. się 28.10.1936 r. w Małopolu, święcenia kapłańskie przyjął 8.07.1962 r. w Krakowie. Przez rok pracował w Kołobrzegu, aby później rozpocząć swoją przygodę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Nie sposób wymienić wszystkich miejsc, gdzie pracował, postaramy się jednak w wielkim skrócie przedstawić najważniejsze stanowiska, które zajmował o. Benigny.

Kierownik Katedry Socjologii Kultury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autor ponad 350 prac naukowych i publicystycznych na temat kultury, religijności, rodziny, grup etnicznych, komunikacji społecznej i mediów, filozofii i polityki społecznej, działalności Kościoła katolickiego i zakonu franciszkanów. Dokonał sześciu ekspertyz i stworzył dwa dzieła artystyczne: scenariusz „Człowiek Człowiekowi” i tekst do filmu o św. Maksymilianie Kolbe. Do największych osiągnięć o. prof. Dyczewskiego należy zaliczyć założenie w roku 1992 Akademii Społecznej, a rok później Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL.

Cały biogram o. prof. jest dostępny tutaj.