Anno Domini 2018

Zaczęliśmy nowy rok! Z tej okazji składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, aby Bóg błogosławił Was każdego dnia, by chęć do czynienia dobra nigdy Was nie opuszczała, a pokój, który pochodzi z dobrej relacji z Panem, zawsze panował w Waszych sercach. Życzymy także, by Niepokalana Dziewica otaczała opieką Was i Waszych najbliższych.