Wręczenie nowych Konstytucji i Statutów Generalnych

Każdy z braci posiada już egzemplarz dopiero co wydanych Konstytucji oraz Statutów  Generalnych Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

W ten, na pozór „zwykły i szary” kolejny dzień Wielkiego Postu dokonało się ważne wydarzenie w naszej seminaryjnej kaplicy. O. Wiesław Pyzio, Minister Prowincjalny Prowincji Matki Bożej Niepokalanej, przywiózł i oficjalnie wręczył każdemu z nas teksty nowowydanych dokumentów zakonnych.

W czasie nieszporów Ojciec Prowincjał wygłosił nam okolicznościowe słowo zachęty, a następnie wręczył Konstytucje i Statuty Generalne. Ojciec nawiązał do czytania brewiarzowego, które Kościół czyta przy okazji wspomnienia obowiązkowego św. Rafała Kalinowskiego (20 listopada). Pada w nim pytanie, zadane jednemu z ojców pustyni, jakie to książki trzeba czytać, by osiągnąć świętość. Odpowiedź pustelnika była taka: „Ewangelię – i tę czytam rano, i księgę Reguły, czytaną przeze mnie wieczorem”. W ten sposób, Ojciec Prowincjał chciał nas zachęcić do czytania Pisma Świętego, dzięki któremu będziemy stawać się coraz lepszymi uczniami Chrystusa. Ale również do czytania Reguły, która uzdolni nas do stawania się lepszymi zakonnikami. A Konstytucje oraz Statuty Generalne to nic innego, jak adaptacja Reguły św. Franciszka na potrzeby naszych czasów.

Warto wspomnieć, przy okazji tego wydarzenia o dzisiejszym solenizancie. O. Zbigniew Kopeć – pełniący funkcję ojca duchownego w naszym seminarium – był jednym z najbardziej zaangażowanych współbraci w tworzeniu tych dokumentów. Niech nasz Pan, Jezus Chrystus hojnie błogosławi ojcu Zbigniewowi, a Niepokalana wyprasza wszelkie łaski na dalszej drodze życia zakonnego.