Niepokalane Poczęcie

8 grudnia w Kościele katolickim obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Błogosławiony Papież Pius IX w bulli Ineffabilis Deus (Niewypowiedziany Bóg) z 1854 r., ogłosił: 

… przywoławszy Ducha Świętego za Jego natchnieniem ku chwale świętej i nierozdzielnej Trójcy, ku czci i sławie Bogurodzicy Dziewicy, dla podniesienia wiary katolickiej i dla wzrostu religii chrześcijańskiej powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą oświadczamy, stanowimy i wyrokujemy, że od Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych mocno i stale ma być wiarą wyznawana nauka, według której Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego Poczęcia za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy.

My jako franciszkanie od początku istnienia naszego Zakonu tej prawdy broniliśmy, tym bardziej jesteśmy Bogu wdzięczni za dar tego dogmatu, a także za naszych braci m.in. bł. Jana Dunsa Szkota, którzy starali się tę prawdę przybliżyć.