128. numer Naszego Życia

Najnowszy numer Naszego Życia został właśnie wydrukowany. Już niebawem trafi do prenumeratorów, do klasztorów gdzie bracia będą odbywać praktyki świąteczne oraz do parafii w których odbędą się akcje promocyjne naszego czasopisma.

Tematem przewodnim nowego numeru jest milczenie. Niech zachętą do lektury będzie słowo wstępne Redaktora naczelnego, br. Pawła M. Ratyńskiego:

Nietrudno zauważyć, że hałas dla wielu ludzi staje się towarzyszem, bez którego nie sposób – według nich – „normalnie” żyć. Nieraz byłem świadkiem, gdy u pewnych osób cisza wywoływała komiczny niepokój, którego finałem było gorączkowe poszukiwanie pilota od telewizora. Dlaczego człowiek ucieka przed ciszą? Może przez strach, bo to przecież cisza niejednokrotnie ujawnia faktyczny stan ludzkiego wnętrza: czy panuje w nim milczenie, czy też nie.

W tym numerze podejmujemy refleksję nad milczeniem, jednak rozumianym nie tylko jako brak hałasu, ale przede wszystkim jako stan wewnętrznego uporządkowania i harmonii. Artykuły dotyczące tematu numeru ukazują trzy wymiary milczenia: milczenie w relacji Bóg – człowiek, w relacji człowiek – człowiek oraz w relacji człowiek – świat.

W imieniu redakcji „Naszego Życia” dziękuję wszystkim Czytelnikom za wszelką okazywaną nam życzliwość, gdy mamy przyjemność rozdawać Wam kolejne egzemplarze naszego seminaryjnego pisma. Chciałbym podkreślić, że pamiętamy o Was w naszej modlitwie.

Nie otrzymujesz jeszcze naszego czasopisma? Zaprenumeruj już teraz!