O nas

WCZORAJ I DZIŚ

„Nasze Życie” to czasopismo redagowane przez braci kleryków Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach. Pracę nad pierwszym numerem, wydanym w 35-ciu – przepisanych na maszynie – egzemplarzach, bracia rozpoczęli wkrótce po powstaniu tego seminarium, czyli ponad 25 lat temu! Następne numery świadczą również o dużej wytrwałości i pomysłowości kolejnych redaktorów. Grono redakcyjne zmienia się dość szybko – tak jak „pokolenia” seminarzystów. Zapewnia to właśnie stałą świeżość talentów, pomysłów i rozwiązań. Pismo skierowane pierwotnie do naszych klasztorów zdobywało sobie coraz szersze grono odbiorców. Dziś w kilkutysięcznym nakładzie trafia do ludzi gromadzonych w naszych – franciszkańskich parafiach, ale nie tylko…

TEMATYKA

Na tematykę czasopisma składają się częściowo informacje dotyczące naszego życia seminaryjnego, podejmujemy jednak również tematykę ogólnie chrześcijańską. Główne artykuły zamieszczane są w ramach działów: Na początku było Słowo, Temat numeru, Kalendarium patrioty, Felietony, Wywiad, Wiara dojrzała, Rycerstwo Niepokalanej, Franciszkanizm, Skaner z życia Kościoła, Kultura, Krzyżówka oraz Przepis kuchenny.

Obecnie „Nasze Życie” ukazuje się drukiem trzy razy do roku, zwykle w marcu, czerwcu oraz grudniu.

REDAKCJA

Redaktor naczelny: br. Grzegorz Kmiecik

Grafika, skład: br. Michał M. Walaszczyk

Kolporter i promocja: br. Adam M. Dunst

Skład redakcji: br. Grzegorz M. Zabłotny, br. Rafał Ołdak

Opiekun gazety: o. Piotr M. Żurkiewicz

Cenzor kościelny: o. Piotr Sielużycki

Powrót do głównej strony