Nasze Życie 112

NASZE ŻYCIE – NUMER 112

Postmodernizm

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Gdzie jesteś Boże
O. Sebastian Fierek, doktorant katechetyki

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wiary, relacji z Bogiem, z Chrystusem oraz pytanie dotyczące przekazywania wiary.

____________________________________________________________________________________________________

Jak walczyć to – naostrzonym mieczem
Ze Sławomirem Zatwardnickim rozmawia br. Sebastian Lipka

Sławomir Zatwardnicki (ur. 1975). Redaktor naczelny serwisu ro­dzinnego Opoki, współpracownik portalu Opoka, publicysta, autor wielu artykułów(publikuje między in­nymi w„Homo Dei” oraz „Bibliotece Kaznodziejskiej”) oraz trzech ksią­żek: Abraham. Meandry wiary, Tatastrongman. Ointegralnym wychowa­niu i prawdziwym ojcostwie, Katolicki pomocnik towarzyski, czyli jak pojedyn­kować się z ateistą. Student teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od wielu lat zaangażo­wany w działalność ewangelizacyjno–formacyjną. Żonaty, ma trójkę dzieci.

____________________________________________________________________________________________________________

Zamach na prawdę
O. Jerzy Szyran, doktor teologii moralnej

Refleksja nad ideologią postmodernistyczną w głównej mierze skupia się na odniesieniu człowieka do prawdy, która ze swej natury stanowi zgodność z rzeczywistością. To zasadnicze pytanie o prawdę, już ponad 2000 lat temu postawił Jezusowi namiestnik Rzymskiego Cesarza, Poncjusz Piłat: „Piłat zatem powiedział do Niego [Jezusa]: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do Niego Piłat: Cóż to jest prawda?” (J 18,38).

     To pytanie Piłata, jak echo tamtych słów, rozbrzmiewa również w naszych czasach i zmusza każdego myślącego człowieka do poszukiwania prawdy.

____________________________________________________________________________________________________________

Wszystko jest dozwolone
br. Karol Adamczewski

Tytuł zawarty w artykule nie jest przypadkowy ale odnosi się do podstawowej zasady, która dość dobrze charakteryzuje czasy, w których przyszło nam żyć. Określa się je mianem postmodernizmu. Sam termin wskazuje na radykalny przełom, który nastąpił w kulturze pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Postmodernizm czyli ponowoczesność pierwotnie dotyczył literatury ale w niedługim czasie swoim oddziaływaniem objął architekturę, filozofię, nauki społeczne media, stając się właściwie elementem wywierającym znaczny wpływ na szeroko pojętą kulturę.

____________________________________________________________________________________________________________

Świadkowie Jehowy cz.1
br. Łukasz Sołtysiak

Znamy ich wszyscy. Co jakiś czas pukają do drzwi naszych domów i chcą porozmawiać o wierze. Często zastanawiamy się co powinniśmy zrobić? Kim oni właściwie są? Czy mówią prawdę? Zawsze sprawiają wrażenie ludzi eleganckich, ułożonych, miłych, a w dodatku wydaje się, (jest to tylko pozorne) że znają całe Pismo Święte na pamięć. Mimo iż Świadkowie Jehowy to największy z działających w Polsce tzw. Nowych Ruchów Religijnych to jednak nasza wiedza o nich jest wciąż niewystarczająca. Postanowiliśmy więc poświęcić tej tematyce w Naszym Życiu cykl artykułów. Na początku skupmy się na historii tej organizacji.
__________________
__________________________________________________________________________________

Prawda
Św. O. Maksymilian Maria Kolbe

Chociaż nie wszyscy miłują prawdę, to jednak ona jedna tylko może być podstawą trwałego szczęścia.


____________________________________________________________________________________________________

Pierwsza katolicka rozgłośnia w Polsce
br. Grzegorz Owsianko

75 lat od pierwszej audycji Radia Niepokalanów i 18 lat od jego reaktywacji.

____________________________________________________________________________________________________