Nasze Życie 111-Całun Jezusa Chrystusa

Całun Jezusa Chrystusa – Widzialna Ewangelia

       Wczasach lekceważenia słowa i ekspansji obrazu, który coraz bardziej we współ­czesnej kulturze zastępuje słowo, Całunturyński za pomocą obrazu odsłania ta­jemnice wiary, które głoszone były dotychczas w przeważający sposób słowem. Nie powinno to dziwić jeśli uświadomimy sobie, że Dobra Nowina głoszona była przez Jezusa Chrystusa nie tylko ustami ale również widzialnym znakiem, a sam Zbawiciel mówił o sobie: „Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca” (J14, 9). Dlaczego jednak praw­dziwe Oblicze Chrystusa, które widzimy na Całunie, właśnie dzisiaj przemawia do człowieka z niespotykaną wcześniej mocą?