Nasze Życie 111

NASZE ŻYCIE – NUMER 111

Nie ludzką ręką uczynione

___________________________________________________________________________________________________________

Dam wam serce

Na podstawie wywia­dów z o. Zbigniewem Deryłą OFMConv przeprowadzonych w Radiu Niepokalanów oraz Radiu Watykańskim opracowała Małgorzata Radomska, „Miłujcie się!”, nr 5/2009.

Chrystus przez Cud w Lanciano woła do nas:„Uwierz w moją miłość! Ja Ciebie kocham i zawsze jestem tu obecny, bo Cię kocham. Wjakiejkolwiek jesteś sytuacji, zawsze możesz do Mnie powrócić”…

____________________________________________________________________________________________________________

Całun Jezusa Chrystusa – widzialna Ewangelia

Tekst: Zbigniew Treppa

Wczasach lekceważenia słowa i ekspansji obrazu, który coraz bardziej we współ­czesnej kulturze zastępuje słowo, Całunturyński za pomocą obrazu odsłania ta­jemnice wiary, które głoszone były dotychczas w przeważający sposób słowem. Nie powinno to dziwić jeśli uświadomimy sobie, że Dobra Nowina głoszona była przez Jezusa Chrystusa nie tylko ustami ale również widzialnym znakiem, a sam Zbawiciel mówił o sobie: „Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca” (J14, 9). Dlaczego jednak praw­dziwe Oblicze Chrystusa, które widzimy na Całunie, właśnie dzisiaj przemawia do człowieka z niespotykaną wcześniej mocą?

____________________________________________________________________________________________________________