Nasze Zycie 110 Studencie – zainwestuj w SEN

Studencie – zainwestuj w SEN
br. Mateusz Orłowski

Lato. Uczniowie szkół średnich przeżywają swoje wakacje, podobnie studenci. Osoby pracujące biorą zasłużone urlopy. Wielu z nich przeznacza ten czas na SEN. Na pierwszy rzut oka nie ma w tym nic dziwnego, ale…? No właśnie – okazuje się że, nie jest to wcale czas wypoczynku. Przeciwnie. SEN, czyli Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej, to czas bardzo intensywny.

 Lato. Uczniowie szkół średnich przeżywają swoje wakacje, podobnie studenci. Osoby pracujące biorą zasłużone urlopy. Wielu z nich przeznacza ten czas na SEN. Na pierwszy rzut oka nie ma w tym nic dziwnego, ale…? No właśnie – okazuje się że, nie jest to wcale czas wypoczynku. Przeciwnie. SEN, czyli Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej, to czas bardzo intensywny.

Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej (SEN) ma na celu przygotowanie i wykształcenie nowych Ewangelizatorów. Kościół nawołuje wiernych do Nowej Ewangelizacji. Mówił o jej potrzebie bł. Jan Paweł II, mówi także papież Benedykt XVI. W dniach od 7 do 28 października miał miejsce na Watykanie synod biskupów poświęcony temu zagadnieniu. Podczas jego trwania Papież wskazywał, iż „wszystkie elementy wielkiej mozaiki Kościoła muszą czuć się mocno zobowiązane poleceniem Pana, by głosić Ewangelię, tak aby Chrystus był zwiastowany wszędzie.”SEN jest jedną z odpowiedzi Rycerstwa Niepokalanej na te wołanie Piotra naszych czasów. Rycerstwo może wiele wnieść w to wspólne dzieło Świętego Kościoła Katolickiego. Przez formacje rycerzy w SENie stara się (MI) połączyć nowe metody i techniki ewangelizacji z duchowością oraz prostotą franciszkańską. To przecież św. Franciszek okazał się wielkim reformatorem swoich czasów. 800 lat charyzmatu franciszkańskiego pokazuje wielką wartość tego, co wypracował i czym żył Biedaczyna z Asyżu. I dziś, z bogactwa świętego Patriarchy, korzysta Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej. Dla przykładu, franciszkański akcent podczas formacji polega na przedstawianiu pewnej kwestii, np.: miłość Stwórcy do człowieka w ujęciu franciszkańskim, tj. co o tym, że Bóg nas kocha, mówił św. Franciszek, jak doświadczał tej miłości on sam bądź inni święci franciszkańscy.

Pragnieniem każdego, kto rozpoczyna formacje w SENie, winno być głoszenie orędzia Ewangelii na wzór i pod opieką Niepokalanej. Mając na uwadze to, iż Szkoła Ewangelizacji jest działalnością Rycerstwa Niepokalanej, nie może w niej zabraknąć Maryi, podobnie jak nie brakowało Jej w dziele zbawienia i odkupienia. Stąd też rekolekcje SENu cechuje stała obecność figury Niepokalanej w kaplicy, refektarzu czy miejscach spotkań. Także w modlitwach codziennych stałe miejsce zajmuje różaniec oraz godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Dla przygotowania nowych ewangelizatorów, SEN proponuje trzyletni okres formacji. Oczywiście formacji wymagającej, na wysokim poziomie, bo nie jest to przeciętna szkoła, ale elitarna szkoła Niepokalanej. Pierwsze rekolekcje (wakacyjne) trwają 10 dni. Po nich, przez cały rok, uczestnicy spotykają się na cotygodniowych spotkaniach. Stąd koniecznym jest, by z jednej miejscowości lub okolicy przyjechała grupa min. 4-5 osób. W zimę odbywają się również rekolekcje trwające 7 dni. Taka formacja przebiega przez cały okres trzech lat. Kończy je dzień skupienia w Uroczystość Zielonych Świąt.

Drogi Czytelniku!
Choć nie czujesz zmęczenia, ale wręcz przeciwnie: jesteś wypoczęty i masz wiele sił – mimo to zainwestuj w SEN. Niepokalana czeka właśnie na Ciebie! W lutym 2012 zostałam Rycerką Niepokalanej. Niedawno dowiedziałam się, że kiedy byłam mała, moja Mama powierzyła mnie na Jasnej Górze Matce Bożej. Więc moje pojawienie się w Lasku nie było przypadkowe, ale sama Maryja przyprowadziła mnie do Siebie. Jeszcze raz, już teraz świadomie, oddałam Jej swoje, porozwalane, pełne lęku życie, a w zamian dostałam pokój serca.