A Słowo stało się ciałem…

… i DZIŚ zamieszkało pośród nas!

W czasie, gdy uobecnia się tajemnica Wcielenia Syna Bożego, chcemy złożyć płynące z serca życzenia!

Życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia

wniosły w Nasze życie to,

co Jezus Syn Boży, wniósł w życie Józefa i Maryi: 

radość pomimo niepewności,

ufność pomimo trudności,

roztropność pomimo niebezpieczeństw,

oraz zjednoczenie między sobą w jednej wierze i Eucharystii.

Bracia przygotowali również małą niespodziankę…