Najświętsze Imię Jezus

Dla ludzi wierzących imię Jezus jest najdroższe i najświętsze. Kult Najświętszego Imienia Jezus należy do tradycji i pobożności franciszkańskiej, został rozpowszechniony w całym Kościele szczególnie w XV w.Dziś obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus. Powszechnie przyjmuje się, że Zakon Franciszkański nadał temu nabożeństwu stałą formę oraz szczególny wyraz i przez to stało się ono dziedzictwem życia religijnego całego Kościoła katolickiego.

Niewątpliwie największym apostołem imienia Jezus był św. Paweł. Sam Pan wybrał go, aby zaniósł Jego imię do wszystkich narodów, i wiele musiał wycierpieć z tego powodu. Święty Franciszek także zawsze był pełen głębokiej czci dla imienia Boga. Co więcej, mówi, że my, grzeszni jakimi jesteśmy, nie możemy godnie wymówić Jego imienia; w naszym zastępstwie czyni to Jezus, nasz Brat. Dlatego postawa św. Franciszka wobec imienia Jezus jest nacechowana najgłębszym szacunkiem, a równocześnie niezwykłą miłością i wręcz serdeczną zażyłością. Takie podejście mieli również jego naśladowcy, szczególnie św. Bernardyn ze Sieny, który stał się apostołem tego Imienia. Opracował swoją teologię imienia Jezus i kazał wykonać Jego złoto monogram z 12 złotymi promieniami na drewnianej tabliczce.  Pokazywał go później ludziom podczas swych apostolskich wędrówek, aby obudzić w nich większą cześć do imienia Zbawiciela. W 1426 r. papież Marcin V potwierdził ortodoksyjność nauki św. Bernardyna i jego formę kultu imienia Jezus.

2 Comments on “Najświętsze Imię Jezus”

Comments are closed.