Nadszedł czas żniw

Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.  (2 Kor 9,6)

Jako klerycy doświadczamy regularnie co pół roku prawdziwości tego wersetu.

W poniedziałek rozpoczęła się zimowa sesja w naszym seminarium. Skończyły się wykłady, a zaczęły egzaminy. Oznacza nie tylko zwykłe egzaminy braci, ale i egzaminy ostateczne niezbędne do ukończenia seminarium dla braci na ostatnim roku: tzw. iuridicum, czyli z prawa kanonicznego oraz ex universa theologia, czyli z całej wiedzy zdobytej z czterech dziedzin teologii: moralnej, fundamentalnej, dogmatycznej i Pisma Świętego. Polecamy się, a szczególnie naszych braci prawie magistrów Waszym modlitwom – w tym zwłaszcza za wstawiennictwem Matki Bożej, śww. Antoniego, Bonawentury,  Józefa z Kupertynu i bł. Jana Dunsa Szkota, naszych współbraci zakonnych sprzed kilku wieków i patronów studentów.