Międzyseminaryjne spotkanie

       Wczoraj, tj. 13.11.br., nasze Seminarium udało się w odwiedziny do Seminarium Diecezjalnego w Łodzi. Spotkanie to wiązało się z odpustem św. Stanisława Kostki, który jest patronem tamtejszego Seminarium. Mszy św. przewodniczył abp Marek Jędraszewski, który też wygłosił słowo Boże. Podkreślał w nim szczególnie stałość i zapał w pełnieniu woli Bożej u jezuickiego świętego. Eucharystie koncelebrowali ojcowie z naszego WSD; obecny był również abp Janusz Bolonek. Po Eucharystii odbyła się agapa w seminaryjnym refektarzu.