Maryjna formacja

3 grudnia odbyło się kolejne spotkanie formacyjne seminaryjnego koła Rycerstwa.

Na spotkaniu dzieliliśmy się przemyśleniami z medytacji komentarza św. Jana Chryzostoma do proroctwa Izajasza: „Dlatego Pan sam da wam znak: Oto PANNA pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14). Dzielenie trwało około godziny. Jednym z przemyśleń było stwierdzenie, że jak Maryja jest widzialnym znakiem obecności niewidzialnego Boga, tak my mamy być znakiem obecności Boga w dzisiejszym świecie. Wszystko na chwałę i cześć Maryi, by Ona żyła i działała w nas.

Poniżej dajemy tekst komentarza św. Jana Chryzostoma, który przez jednego z braci został specjalnie przetłumaczony z języka włoskiego na polski:

św. Jan Chryzostom – Komentarz do księgi Izajasza