Wielkopostne skupienie

Przeżywając obecny czas jako szczególne rekolekcje, dzisiejszy dzień spędziliśmy w milczeniu podczas comiesięcznego dnia skupienia.

Poprowadził go nasz Ojciec duchowny o. Kazimierz Mościcki. W słowach, które do nas kierował skupił się m.in. na obecność Krzyża w naszej codzienności. Wychodząc z fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza  ukazał nam przesłanie Pana Jezusa, który wyraźnie stwierdził, że pójście za Nim ma sens tylko wtedy, gdy weźmiemy ze sobą Krzyż (Mt 10, 38; Łk 14, 27). Do tego jednak konieczna jest rezygnacja z tego, tzn. ziemskiego życia, jako miejsca realizacji swoich pragnień i dążeń. Naszym celem jest bowiem niebo, dlatego tracąc to życie dla Chrystusa, zyskujemy prawdziwe życie z Nim w wieczności.

Równolegle do tego dnia skupienia bracia z kursów III i IV już od wczoraj przygotowują się duchowo do wprowadzenia w posługi lektora i akolity. W tym roku wyjątkowo to przygotowanie nie odbywa się w naszym klasztorze przy ul. Kreciej, ale w seminarium. Obrzęd przyjęcia posług przez braci odbędzie się zaś w poniedziałek, podczas wieczornej mszy św. w naszej seminaryjnej kaplicy.