Mamy nowych magistrów!

Od wczoraj, po 11 semestrach przygody ze studiami filozoficzno-teologicznymi diakoni Jakub, Alaksiej, Adrian i Łukasz zostali magistrami teologii.

W Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego udało im się pomyślnie obronić swoje prace magisterskie. Tym samym, po zaliczeniu wszystkich egzaminów, zakończyli naukę w seminarium. W tym tygodniu wyjadą już na praktyki diakońskie do klasztorów naszych Prowincji, a już 30 maja przyjmą święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu.

Na ten czas bezpośredniego przygotowywania się do przyjęcia święceń otoczmy ich naszą modlitwą. Aby byli świętymi pasterzami i gorliwie wypełniali swoje obowiązki na chwałę Bożą i z pożytkiem dla ludzi, do których zostaną posłani.

Tematami ich prac magisterskich były:

  • o. dk. Jakub Kamiński – Świętowanie jako przejaw wiarygodności Kościoła i chrześcijaństwa w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.
  • o. dk. Alaksiej Juchniewicz – Biblijny zakaz tatuowania na podstawie egzegezy Kpł 19, 28.
  • o. dk. Adrian Zalewski – Ruch Zielonoświątkowy. Ocena – doktryna – wyzwania.
  • o. dk. Łukasz Rombel – Zbawienne znaczenie cierpień fizycznych i duchowych w duchowości św. Ojca Pio.