Mamy nowych lektorów i akolitów!

Dzisiaj nasi współbracia przyjęli posługi lektoratu i akolitatu.

O godz. 17:30 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył i wygłosił homilię o. Piotr Szczepański, wikariusz prowincji warszawskiej. Z jego rąk bracia otrzymali posługi.

  • Lektorami zostali bracia z III kursu: br. Paweł Ratyński, br. Karol Rzeźnicki, br. Wojciech Kasprowicz, br. Maciej Pieczynia, br. Kamil Pluszczewicz, br. Maksymilian Konieczny, br. Szymon Bielak, br. Marcin Owczarek, br. George Odhiambo i br. Peter Kyalo.
  • Akolitami zostali bracia z IV kursu: br. Grzegorz Świerkosz, br. Michał Więch, br. Paweł Zieńkow, br. Mariusz Mitrowski i br. Tomasz Górka.

Życzymy Wam drodzy bracia Bożego błogosławieństwa i opieki Niepokalanej na czas pełnienia posług, które przyjęliście. Pokój i Dobro!

  • Posługa lektoratu to pierwszy stopień, który przybliża kleryków do kapłaństwa Chrystusowego. Jak ukazuje liturgia ustanowienia lektorów, „Bóg Ojciec objawił misterium zbawienia i dokonał go przez swojego Syna, który stał się człowiekiem, Jezusa Chrystusa. On to, po spełnieniu swego posłannictwa, przekazał Kościołowi obowiązek głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Do głoszenia słowa Bożego posłani są przede wszystkim biskupi, kapłani i diakoni. Ty zaś, jako lektor słowa Bożego, będziesz im pomagał w wypełnianiu tego obowiązku. We wspólnocie ludu Bożego otrzymasz szczególny urząd: masz pomagać w głoszeniu wiary, która ma korzenie w słowie Bożym. Będziesz czytał słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, będziesz wychowywał w wierze dzieci i dorosłych, i będziesz przygotowywał ich do godnego przyjęcia sakramentów. Będziesz również głosił orędzie zbawienia ludziom, którzy go jeszcze nie znają. W ten sposób, przy twojej pomocy ludzie będą mogli dojść do poznania Boga Ojca i posłanego przezeń Syna, Jezusa Chrystusa, i osiągnąć życie wieczne. Przekazując innym ludziom słowo Boże, posłuszny Duchowi Świętemu sam je przyjmuj i pilnie je rozważaj, abyś w nim znajdował radość i moc. Swoim codziennym życiem głoś naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”.
  • Posługa akolitatu (z gr. „akoluthos” – towarzyszący, sługa) to kolejny etap (po lektoracie, a przed diakonatem) na drodze prowadzącej do kapłaństwa. Akolita pomaga diakonowi lub kapłanowi w posłudze sprawowania Eucharystii. Do funkcji akolity należy puryfikacja naczyń liturgicznych po Komunii św. W wyjątkowych sytuacjach może udzielać wiernym Komunii św. oraz wystawiać Najświętszy Sakrament (bez możliwości udzielania błogosławieństwa, gdyż do tego potrzeba święceń) w wypadku, gdy nie może tego uczynić kapłan lub diakon lub gdy wymaga tego dana sytuacja (np. duża liczba wiernych przystępujących do Komunii św.). Do zadań akolity należy także roznoszenie Komunii św. chorym.