Mamy nowego prezbitera!

W sobotę, 23 maja w Iwieńcu na Białorusi, nasz współbrat Alaksiej Maria Juchniewicz OFMConv przyjął Sakrament Święceń w stopniu prezbiteratu.

Sakramentu udzielił mu pomocniczy biskup Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej ks. bp Alaksander Jaszewski SDB. Świecenia kapłańskie odbyły się w kościele pw. św. Michała Archanioła, przy którym znajduje się nasz franciszkański klasztor, należący do Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce. Na uroczystość święceń zgromadzili się najbliżsi z rodziny br. Alaksieja i współbracia z klasztorów w Grodnie, Świsłoczy, Udziale i Iwieńcu. Prymicyjną Mszę Świętą br. Alaksiej M. Juchniewicz sprawował 24 maja na schodach kościoła rodzinnej parafii.
 
Brat Alaksiej urodził się w 1989 roku w Iwieńcu i jest wychowankiem naszych współbraci z Białorusi, którzy niosą tam duszpasterską służbę od końca lat 80-tych. Cała formacja zakonna br. Alaksieja odbywała się w Polsce. Jest  on absolwentem naszego  Franciszkańskiego WSD w Łodzi. Swoją praktykę diakońską i bezpośrednie przygotowanie do święceń br. Alaksiej spędził w klasztorze w Grodnie.  
 
Bracia z klasztoru w Iwieńcu opiekują się czteroma parafiami: dwie w Iwieńcu, jedna w Pierszajach (gdzie pracowali nasi błogosławieni męczenicy II wojny światowej bł. Achilles Puchała i bł. Herman Stępień), a także obsługują parafię w Roczawiczach oraz kilka dojazdowych kaplic.