Mamy nowego dziekana!

W ubiegłym tygodniu uczestniczyliśmy w naszej seminaryjnej kapitule, na której wybraliśmy nowego dziekana seminarium.

Tym szczęśliwcem okazał się br. Adam Dunst, który obejmie swój urząd w następnym roku akademickim. Na swojego zastępce (wicedziekana) wybrał br. Pawła Lubińskiego, któremu też serdecznie gratulujemy 🙂 Natomiast ustępującemu dziekanowi, br. Wojciechowi Szutowiczowi oraz wicedziekanowi, br. Maksymilianowi Koniecznemu bardzo dziękujemy za pełnione obowiązki. Mamy nadzieję, że czas, który poświęcili na wypełnianie swoich zadań, przyniesie dobre owoce 🙂

Oprócz wyborów, na kapitule seminaryjnej były odczytywane sprawozdania z działalności naszych seminaryjnych duszpasterstw.