Majowe skupienie i Jubileusz

Maryjny miesiąc rozpoczęliśmy w tym roku dniem skupienia, który poprowadził dla nas nasz wykładowca o. Paulin Sotowski. Braliśmy ponadto udział w mszy z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa. Podczas konferencji nasz biblista podjął się z nami Lectio Divina podając Maryję jako wzór kontemplacji i wprowadzania w życie Słowa Bożego. Rozważaliśmy dwie perykopy. Pierwszą o Zwiastowaniu, które wskazuje nam, że mamy jak Maryja nosić w sobie Słowo i rodzić je dla innych. Natomiast omawiając fragment o Nawiedzeniu św. Elżbiety Ojciec zwrócił naszą uwagę na potrzebę większego zaangażowania misyjnego i przezwyciężania lęków z nimi związanych. Tu znów możemy uczyć się od Niepokalanej, która dowiedziawszy się o stanie błogosławionym swojej krewnej niezwłocznie pośpieszyła do niej z pomocą. Ponadto uświadomił nas, że misje to nie tylko wyjazd do dalekich krajów, ale także codzienna praca czy to w duszpasterstwie czy wśród braci lub krewnych.

Dzisiaj także w sanktuarium św. Antoniego w Łagiewnikach braliśmy udział w mszy z okazji 50. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez 5 naszych współbraci, którzy tutaj odbywali swój nowicjat. Zbudowali nas swoją postawą, gdyż każdy z nich pracuje jeszcze poza ojczyzną, wspomagając na różne sposoby misje Zakonu w: Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Białorusi.