List do K.

Nie znam Was … Nie wiem skąd jesteście …

   … tak odpowie Jezus wielu ludziom, którzy gdy On przyjdzie powtórnie będą starać się dostać do Jego Królestwa, ale będzie za późno, bo drzwi zostaną zamknięte. Natomiast ci, którzy zwyciężą świat przez wiarę w Jezusa Syna Bożego zostaną przez Niego wyznani przed Jego Ojcem. To właśnie czytamy w liście do Kościoła w Sardes. Ich imiona zostaną rozpoznane jako imiona Jego braci i sióstr. Oni będą Jego ludem a On będzie ich Bogiem.

Czas jest krótki, rozkosze chwilowe, ale kara lub nagroda są wieczne.

   Imiona tych, którzy przez wiarę zwyciężą nigdy nie zostaną wymazane z Księgi Życia. Te imiona zostały wyryte na dłoniach Zbawiciela. Potrzeba więc czuwać nieustannie, bo ,,gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.