Kurs pierwszej pomocy

Doceniając wartość życia ludzkiego postanowiliśmy w seminarium zadbać o umiejętność jego ratowania w kryzysowych sytuacjach, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wszyscy bracia, na czele z naszym Rektorem wzięliśmy więc udział w kursie pierwszej pomocy. Przyjechało do nas dwóch instruktorów z Centrum Ratownictwa z fantomami, bandażami, opaskami uciskowymi i ambicjami nauczenia nas praktycznej wiedzy.

Najpierw dowiedzieliśmy się jak ważna jest szybka reakcja w sytuacji zagrożenia życia, później nauczyliśmy się oceniać przytomność poszkodowanego pamiętając o własnym bezpieczeństwie. Później ćwiczyliśmy technikę, szybkość i głębokość uciskania klatki piersiowej. Dzięki fantomom, które na bieżąco odczytywały nasze wyniki wiedzieliśmy co należy poprawić. To wprowadziło do ćwiczeń element rywalizacji.

Kiedy opanowaliśmy uciski klatki piersiowej samodzielnie, ćwiczyliśmy drużynowo. Następnie dołączyliśmy wentylację workiem samorozprężalnym (od wielu lat odchodzi się od podawania tzw., oddechów ratunkowych” metodą usta – usta. Powietrze należy dostarczać za pomocą specjalnych narzędzi w systemie 30 uciśnięć 2 wdechy, albo ciągle uciskać klatkę piersiową bez wdechów, jeśli nie mamy odpowiedniego sprzętu). Ostatnim etapem tej części ćwiczeń było używanie AED – defibrylatora, który wielokrotnie zwiększa szanse przeżycia.

Po przerwie zajęliśmy się postępowaniem z pacjentem nieprzytomnym oddychającym (pozycja boczna bezpieczna), urazami takimi jak złamania, oparzenia i krwotoki. Do tamowania intensywnych krwotoków ćwiczyliśmy używanie opasek uciskowych. Nauczyliśmy się też reagować na zadławienia u dorosłych i dzieci. Zajęcia zakończyliśmy wykładem o chorobach, ich przyczynach przebiegu, skutkach i postępowaniu w razie intensywnego nasilenia (zawał mięśnia sercowego, cukrzyca, omdlenie, napad duszności).

Po skończonym kursie przypięliśmy br. Michała do deski ortopedycznej i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.

Jeśli zechcecie pójść naszym przykładem, kursy pierwszej pomocy są organizowane w wielu miastach, również na zamówienie, wystarczy poszukać. Warto!