Kurs formacyjny w naszym WSD

W dniach 11 do 14 lutego w naszym Seminarium gościliśmy braci z trzech polskich prowincji, a nadto i z kustodii słowackiej. Odbywali oni w murach naszego WSD kurs formacyjny. Wraz z nimi przybyli do nas wiceprowincjałowie: o. Wojciech Kulig z Gdańska, o. Piotr Szczepański z Warszawy oraz o. Piotr Stanisławczyk z Krakowa. Bracia wspólnie gromadzili się na modlitwie, rekreacji, a także na wykładach, które prowadziła dla nich pani Anna Zawadzka z Gdańska, goszcząca w naszym Seminarium już nie pierwszy raz.