Królowa Polski

3 maja obchodzimy Uroczystość Maryi Królowej Polski – cały nasz kraj został oddany pod Jej władanie i opiekę. A wszystko to działo się ponad 350 lat temu…

Śluby Lwowskie, gdyż tak potocznie nazywamy oddanie naszego kraju pod panowanie Maryi, wiążą się ze smutnym dla naszej historii czasem potopu szwedzkiego. Szwedzi wkroczywszy potężną armią na nasze ziemie, zalali je niczym potop. Polskie armie zostały rozbite, król Jan Kazimierz ratował się ucieczką, opuszczając kraj. Przełomowym momentem w wojnie była obrona Jasnej Góry. Przywróciła ona Polakom wiarę w zwycięstwo. Ogólnonarodowa mobilizacja zachęciła do powrotu Króla. Każdy wiedział, że iskra nadziei wyszła z Częstochowy, stąd też należy odwołać się do pomocy Najświętszej Maryi Panny. We Lwowie, gdzie stacjonował Jan Kazimierz, przygotowano wielką uroczystość w sobotę 1 kwietnia. Sam Król Rzeczypospolitej Obojga Narodów w katedrze oddał cały kraj Maryi, nazywając Ją Patronką swoją i Królową całego Królestwa. Gdy zawodziły wszelkie alianse polityczne, siła żołnierza oraz autorytet monarchy, ochrony należało szukać u jedynej ostoi , jaką była Maryja, Królowa Polski.