Czas sesji dobiegł końca!

Za nami ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej! Obfitował on w wiele wrażeń związanych przede wszystkim z zaliczeniem Historii Kościoła, prowadzonej od tego roku przez nowego wykładowcę oraz z egzaminem  Ex universa theologia.

Ale od początku… Swoje zmagania jako pierwsi rozpoczęli bracia z kursów I i II, którzy dzielili się swoją wiedzą z historii Kościoła (okres starożytności) z o. dr Rafałem Kwiatkowskim. Jako świeżo upieczony doktorant przejął on prowadzenie tego przedmiotu od o. dr Jana Muchy. Poza tym pełni on funkcję magistra kleryków.

Niewiele później przed czterema komisjami egzaminacyjnymi stanął diakon Łukasz. Musiał odpowiadać na pytania z dziedzin teologii fundamentalnej, dogmatycznej i moralnej oraz dot. egzegezy Pisma Świętego. Ostatecznie otrzymał ocenę bardzo dobrą i oficjalnie zakończył studia filozoficzno-teologiczne w naszym seminarium. Przed nim jeszcze egzamin z Prawa Kanonicznego, wymagany do spowiadania, a także obrona pracy magisterskiej. Uwieńczeniem tego roku będą dla niego święcenia kapłańskie pod koniec maja.

Ostatnim przedmiotem zdawanym podczas tej sesji była Protologia (dział teologii dogmatycznej poświęcony stworzeniu), do którego podchodzili bracia z kursów III – V, zakończony oczywiście z ocenami pozytywnymi.

Jutro natomiast odbędzie się Rada Pedagogiczna podsumowująca nasze wyniki, a w poniedziałek udamy się na tygodniowe ferie do domów rodzinnych.