Koniec semestru, ex universa

Dzisiaj zakończyliśmy sesję, tym samym kończąc semestr zimowy.

Po dwóch tygodniach wzmożonego wysiłku umysłowego, przerywamy naukę i udajemy się na ferie. Jedni do domów rodzinnych, czy klasztorów, inni na wyjazd wspólnotowy.

Ojcowie diakoni 3 lutego zdawali egzamin ex universa theologia, który jest egzaminem na zakończenie studiów teologicznych. Mieli okazję wykazać się swoją wiedzą z Pisma świętego, teologii dogmatycznej, fundamentalnej i moralnej.  Czeka ich jeszcze obrona pracy magisterskich i egzamin z prawa kanonicznego – iuridicum.