Konferencja o spowiednictwie

Po raz kolejny mogliśmy spotkać się z o. Robertem Leżohupskim OFMConv z Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie.

Kontynuował On wykład o spowiednictwie i forum wewnętrznym. Ojciec Robert mówił o praktycznych przykładach posługi spowiednika, wyjaśnił czym charakteryzuje się dobry spowiednik, ale i wymienił wady spowiedników, omówił nadużycia duchowe. Rozpatrzyliśmy także kazusy – przypadki szczególne.

Zdecydowanie pokazał nam jak wielką wartością jest spowiedź, że jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Podkreślił, że należy walczyć o spowiadającego się, by można było udzielić mu rozgrzeszenia.

Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś z o. Robertem się spotkamy, bo wierzymy, że jeszcze dużo możemy wyciągnąć z jego doświadczenia. Jesteśmy wdzięczni za wykłady które wygłosił do tej pory.