Koncert scholi gregoriańskiej

W niedzielę, 28 października, schola gregoriańska złożona z braci naszego seminarium udała się do sąsiedniego Zgierza.Tam, w parafii MB Dobrej Rady, pod kierownictwem o. Radosława Tomczaka zaśpiewali koncert o tematyce maryjnej. Teksty zaczerpnięte zostały z tekstów liturgicznych na wspomnienia Matki Bożej z całego roku. Wcześniej swoim śpiewem bracia wzbogacili oprawę muzyczną mszy świętej o godzinie 18. Dziękujemy serdecznie ks. Proboszczowi Andrzejowi Blewińskiemu, który jest naszym wykładowcą teologii pastoralnej, za zaproszenie i parafianom za liczne uczestnictwo.