Kolęda w Seminarium

Tradycyjnie 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego w naszym seminarium przychodzi czas kolędy.

Jak w każdą niedzielę dzień rozpoczęliśmy od wspólnej uroczystej jutrzni, po której udaliśmy się na msze do sanktuarium. Po jej zakończeniu wraz z Ojcem Rektorem odwiedziliśmy cele współbraci w klasztorze, święcąc je i okadzając, prosząc przy o błogosławieństwo dla mieszkających tam zakonników. Potem przyszedł czas na seminarium, gdzie kolędzie przewodniczył Ojciec Wicerektor. Przy okazji wizyt w pokojach bracia z 3. kursu zbierali prezenty, o które wieczorem „walczyliśmy” podczas tradycyjnej gry w Ambo (inaczej znane jako Bingo). 

Tego dnia każdy z nas losuje także patrona i sentencje na kolejny rok. Przed obiadem pomodliliśmy się do Ducha Świętego, a Ojciec Rektor pobłogosławił przygotowane wcześniej sentencje. Naszej wspólnocie patronuje w tym roku św. Wincenty Palotti, a słowami przewodnimi jest fragment z 2. Listu do Koryntian 9,6: Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.

A tak wyglądała kolęda w poprzednich latach: