Kolęda w Łagiewnikach

Kolęda nie omija ani seminarium, ani klasztoru w Łagiewnikach.

W niedzielę po Uroczystości Objawienia Pańskiego zadośćuczyniliśmy zwyczajowi: procesyjno-gromadnie nawiedzaliśmy cele współbraci, by ojcowie diakoni je pobłogosławili przez modlitwę, pokropienie wodą święconą i okadzenie. Bracia spoza asysty liturgicznej jak jeden mąż usługiwali w sformowanej ad hoc scholi, pełnym głosem śpiewając i pastorałki.