Kardynalska Msza święta za Synod

14 października 2023 roku o godz. 12:00 nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystej liturgii pod przewodnictwem metropolity Grzegorza Rysia w łódzkiej katedrze.

Była to pierwsza Msza Św. nowego kardynała sprawowana w Archikatedrze Łódzkiej po konsystorzu. Eucharystię wraz z kardynałem Grzegorzem Rysiem koncelebrowali arcybiskup senior Władysław Ziółek, biskup Ireneusz Pękalski, biskup Marek Marczak, kanonicy kapituł – archikatedralnej łódzkiej, kolegiaty łaskiej i wolborskiej oraz duchowni diecezjalni i zakonni. Do łódzkiej katedry na uroczystość przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich oraz liczni wierni. Była też liczna delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej, a także przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich.

W homilii kardynał Grzegorz mówił o jedności, wspólnocie i synodzie. Homilię kardynał Grzegorz zakończył: Szczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zatrzymują je. Musimy zatrzymać to Słowo w sercu i nie bójcie się, ono pięknie zaowocuje – pięknym narodem i pięknym Kościołem! 

Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowym kardynale.