Kapituła

Pierwsza w tym roku kapituła domowa naszego seminarium odbyła się wczoraj – 5 kwietnia wieczorem. Było to spotkanie podsumowujące kończącą się kadencję naszego Zarządu.

Powód do kapituły seminaryjnej dała wizytacja prowincjalska, która miała miejsce na początku bieżącego roku akademickiego. Wczoraj ojciec rektor przedstawił nam sprawozdanie wizytatorów.

Kapituły, to na wskroś demokratyczna (czy fraterkratyczna ;)) forma prowadzenia wspólnego życia w Zakonie. Poza brackimi spotkaniami mającymi na celu omówienie ważkich spraw i podjęcie niezbędnych decyzji dotyczących funkcjonowania Wspólnoty (jak na przykład wybór przełożonego) na poziomie generalnym (całego Zakonu), czy prowincjalnym, istnieje też instytucja kapituły domowej, która zajmuje się bieżącymi sprawami konkretnego konwentu.

Ponieważ jesteśmy w czasie tuż przed kapitułami prowincjalnymi naszych prowincji prosimy Was o modlitwę za Ojców kapitulnych. Niech Duch Święty ich prowadzi, niech prowadzi zawsze cały Zakon i naszą codzienność.