Kapituła wyborcza

Ostatnia kapituła wyborcza w tym roku akademickim. Jej szczególny charakter wyraża się w tym, iż podczas niej wybieramy dziekana braci kleryków na następny rok akademicki. Była to również okazja, by podziękować za trud i zaangażowanie ustępującemu bratu dziekanowi – Karolowi Adamczewskiemu z kursu III. A jego następcą został wybrany br. Tomasz Szok z tego samego rocznika. Głosowanie było w pełni tajne, a brat Tomasz otrzymał wystarczającą ilość głosów już w drugim głosowaniu. Toteż wskazuje to, że cieszy się on wielkim zaufaniem wśród współbraci.