Kapituła Wyborcza 2019

Br. Wojciech Szutowicz z kursu drugiego będzie dziekanem seminarium od nowego roku akademickiego. Takiego wyboru dokonali bracia alumni podczas seminaryjnej Kapituły Wyborczej, która odbyła się w miniony piątek 24. maja.

W głosowaniu uczestniczyło 33 braci alumnów, wyboru dokonano w drugiej turze głosowania, w której br. Wojciech otrzymał wymaganą większość, tj. 17 głosów. Nową funkcję przyjął entuzjastycznie, a w ciągu tygodnia przedstawi swojego kandydata do funkcji vice-dziekana.

Po zakończonym głosowaniu obecny dziekan br. Michał Więch podziękował za rok posługi i za zaufanie braci przy jego wyborze. Wspólnota odwdzięczyła podziękowania za rzetelną posługę i zaangażowanie braci Michał i Kamila Pluszczewicza, obecnego vice-dziekana, z jakim pełnili powierzone im obowiązki. 

Podczas kapituły odczytano również sprawozdania z działalności duszpasterstw i kół zainteresowań, w które angażują się bracia. Pozwoliło  to nam niejako dostrzec zakres działań jakie bracia podejmują na co dzień w celach ewangelizacyjnych, oraz  dla własnego rozwoju duchowego i duszpasterskiego.

Bratu Wojciechowi życzymy obfitych łask Bożych w wypełnianiu nowych funkcji i reprezentowaniu naszej wspólnoty seminaryjnej!