Kapituła Wyborcza

Dnia 5 czerwca  odbyła się ostatnia Kapituła Seminaryjna w tym roku akademickim by dokonać wyboru nowego dziekana. Kapitułę zaczęliśmy od części duchowej którą poprowadził o. prowincjał dr. Piotr Żurkiewicz. Dokonaliśmy wyboru nowego dziekana, którym został brat Piotr Januszewski. Wicedziekanem został brat Władysław Molchan.