Kapituła seminaryjna

W minioną sobotę odbyła się pierwsza w tym roku akademickim quasi kapituła.

Zbieranie się braci na kapitułę sięga już czasów św. Franciszka i zapisane jest w naszej Regule oraz Konstytucjach. Pierwotnie odbywały się przede wszystkim kapituły generalne i prowincjalne, na które zbierali się przedstawiciele bądź całego Zakonu bądź prowincji, z czasem wprowadzono też kapituły klasztorne, gdzie spotykają się wszyscy bracia z klasztoru. Takie spotkania służą omówieniu bieżących spraw konwentu oraz innych ważnych kwestii. Poprzedza je wprowadzenie duchowe przełożonego.

W klasztorach prowincji istnieje obowiązek co miesięcznego odbywania kapituł. Jako, że jesteśmy jeszcze na formacji u nas takie spotkania odbywają się bardziej nieregularnie (stąd sformułowanie quasi – z łac. tak jakby), mają nas jednak przygotowywać do praktyki stosowanej w późniejszym życiu zakonnym.

Nasza kapituła rozpoczęła się modlitwą, po której o. Rektor w ramach wprowadzenia duchowego przeczytał nam fragment Zeszytu formacji duchowej nt. życia modlitwy. Następnie brat sekretarz kapitulny odczytał sprawozdanie z poprzedniej kapituły. Kolejnym punktem była relacja o. Rektora z kapituły generalnej nadzwyczajnej, która miała miejsce w sierpniu pod Rzymem, a dotyczyła rewizji naszych zakonnych Konstytucji. Po nim przyszedł czas na omówienie bieżących spraw seminaryjnych oraz informacja o zbliżających się wydarzeniach. Na koniec mieliśmy możliwość złożenia wolnych wniosków. Kapitułę zakończyliśmy wspólną modlitwą.