Kapituła seminaryjna

Wybieramy nowego dziekana!

Spotkaliśmy się na ostatniej w tym roku kapitule, by wybrać nowego dziekana. Dziekan to jeden z kleryków, który pomaga rektorowi w rozdzielaniu prac, jest reprezentantem braci przed zarządem seminarium i bierze za nie większą odpowiedzialność.

Kapitułę zaczęliśmy od części duchowej. Kontynuowaliśmy temat właściwego przeżywania seksualności, tego jak my – zakonnicy mamy przeżywać swoją seksualność.

Dalej przeszliśmy do wyborów. Rywalizacja była zacięta, bo świetnych kandydatów jest wielu. Ostatecznie w trzecim głosowaniu wygrał br. Krzysztof Małaśnicki. Wicedziekanem został br. Marek Świstek.

Nowym dziekanom życzymy wielu Łask Bożych w tej posłudze.