Kapituła seminaryjna i nowy dziekan

Dzisiaj, tj. 4 czerwca, miała miejsce w naszym seminarium kapituła seminaryjna. Miała ona na celu przedstawić sprawozdanie z działalności duszpasterstw które prowadzą nasi bracia oraz odbyły się, w rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce, wybory nowego dziekana.

Kapituła rozpoczęła się od modlitwy i krótkiego rozważania Ojca Rektora na temat aktywnego świadczenia o Bogu. Po tym zaś nastąpiło podsumowanie działalności braci w duszpasterstwach które prowadzimy, czyli osób specjalnej troski, głuchoniemych oraz dzieci z domu dziecka i pobliskiego szpitala. Zaraz po referatach, nastąpiła chwila na którą czekali wszyscy bracia – wybory dziekana. Po dwóch głosowaniach i dużej liczbie kandydatów, w nowym roku akademickim 2014/2015 dziekanem został wybrany  br. Krzysztof Kogut z (przyszłego) III roku. Zastąpił on na tym stanowisku br. Bartłomieja Ewertowskiego z obecnego III roku. W niedługim czasie zostanie wybrany jego zastępca, na miejsce br. Daniela Śliwińskiego. Dziekan ma za zadanie koordynować pracę alumnów i ich reprezentować. Poprzedniemu dziekanowi dziękujemy za trudną i udaną posługę, a nowemu życzymy opieki św. Bonawentury na czas trudnej posługi. Tym pięknym akcentem zakończyła się kapituła. Na zakończenie od nowego dziekana tradycyjnie na rekreacji pojawiły się lody.