Kapituła Generalna

Na kapitułę mają się zawsze zbierać razem ministrowie prowincjalni w miejscu wyznaczonym przez ministra generalnego, i to raz na trzy lata albo rzadziej lub częściej, w zależności od zarządzenia wspomnianego ministra.

Nasz Zakon przeżywa czas szczególny: w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia, rozpoczęła się w Asyżu kapituła generalna, która potrwa do 17 lutego. Na braterskie spotkanie przyjechali delegaci z wszystkich miejsc, w których posługują nasi bracia. Również ojcowie prowincjałowie z Polski wraz z delegatami udali się do miasta św. Franciszka. Celebrowana kapituła jest dokładnie 200 kapitułą od początków istnienia naszego Zakonu.

Kapituła generalna ma szczególne znaczenie. Obecnie bracia zbierają się na nią raz na 6 lat. Jest ona czasem wspólnego przebywania ze sobą, czasem spotkania, co jest tak ważne i znamienne dla Braci Mniejszych. Poza tym kapituła generalna posiada najwyższą władzę w Zakonie, m. in. dokonuje wyboru ministra generalnego. Obecnie urząd generała całej wspólnoty franciszkańskiej pełni o. Marco Tasca.

Kapituła generalna, tj. kapituła całego Zakonu, jest czymś różnym od kapituły prowincjalnej. Kapituły dla danych prowincji odbywają się z różną częstotliwością, np. w prowincjach polskich co 4 lata. I taką kapitułę prowincjalną przeżywaliśmy w kwietniu i maju ubiegłego roku.

Jako członkowie jednej rodziny zakonnej łączymy się duchowo z braćmi zgromadzonymi w Asyżu. Przede wszystkim wspieramy ich naszą modlitwą, upraszając asystencje Ducha Świętego, pierwszego i najwyższego Przełożonego Zakonu.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej, poświęconej właśnie tematowi spotkania franciszkanów w Asyżu:

http://www.capgenofmconv2013.info/index.php