Instytut franciszkański

 


Instytut Franciszkański funkcjonuje od 11 kwietnia 1980 roku. Wtedy to Prowincjał o. Stanisław Frejlich dokonał zmiany nazwy Komitetu Naukowego i Wydawniczego na Instytut Franciszkański z siedzibą sekretariatu w Lublinie. Od 1987 roku Instytut mieści się przy Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach.

napiorkowskiPierwszym dyrektorem Instytutu był jego założyciel, o. prof. Celestyn Stanisław Napiórkowski. w roku 2014 nastąpiła zamiana: nowym dyrektorem został wybrany przez zarząd prowincji o. dr Mirosław Adaszkiewicz.

Głównym zadaniem Instytutu jest upowszechnianie znajomości św. Franciszka i Jego charyzmatu. W Instytucie gromadzone są polskie i zagraniczne książki i pisma o tematyce franciszkańskiej, szczególnie z zakresu historii, filozofii, teologii i duchowości. Z prowadzonej biblioteki mogą korzystać bracia klerycy i osoby z zewnątrz. Instytut prowadzi dwie serie wydawnicze, tj. Bibliotekę Instytutu Franciszkańskiego (BIF) oraz Małą Bibliotekę Instytutu Franciszkańskiego (MBIF). Nadto od kilku lat jest współorganizatorem (wraz z Semianarium) corocznych, dwudniowych sympozjów naukowych o problematyce franciszkańskiej.

Sympozjum w 2007 r.: Poświęcone było świętu stworzenia. Prelegenci omawiali istnienie tej tematyki w teologii i liturgii różnych wspólnot chrześcijańskich, a także rozważali możliwość wprowadzenia takiego święta w Kościele katolickim.

Sympozjum w 2008 r.: Zostało ono zorganizowane z okazji przypadającej w tym roku siedemsetnej rocznicy śmierci bł. Jana Dunsa Szkota – franciszkanina. Prelegenci omawiali dorobek naukowy tego wielkiego filozofa i teologa.

sympozjum 18

sympozjum 20

 

 

 

 

 

Materiały z sympozjów są publikowane w osobnych edycjach książkowych (seria MBIF), bądź w roczniku naukowym WSD Łagiewniki – Lignum Vitae. 

Jeśli jesteś zainteresowany ich nabyciem prosimy o kontakt z Instytutem:

Instytut jest czynny od października do czerwca.
wtorek 16:00 – 18:00 i sobota 9:00 – 13:30
W lipcu, sierpniu i wrześniu instytut jest nieczynny.

Korzystanie z biblioteki Instytutu Franciszkańskiego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym,
o. Piotr Kłys, dyrektor IF, tel.: 42-61-61-600
 e-mail: instytutfranciszkanski@seminariumfranciszkanskie.pl